PERINGKAT FIFA BULAN FEBRUARI 2012

peringkat fifa februari
PERINGKAT FIFA BULAN FEBRUARI 2012 - Berikut ini adalah daftar peringkat Fifa terbaru 2012, dalam peringkat ini Indonesia turung 3 peringkat menjadi posisi ke 146. Berikut peringkat Fifa Februari 2012 selengkapnya.

Peringkat Fifa Dunia:
1. Spain tetap
2. Germany naik 1
3. Netherland turun 1
4. Uruguay tetap
5. England tetap
6. Portugal naik 1
7. Brasil turun 1
8. Italy naik 1
9. Croatia turun 1
10. Denmark naik 1

Peringkat Fifa Asia:
100. Vietnam naik 1
130. Thailand turun 6
132. Uni Emirates Arab naik 6
146. INDONESIA turun 3
148. Singapore turun 1
150. Malaysia turun 2
156. Philiphines naik 1
171. Laos naik 3
172. Cambodja turun 2
174. Myanmar turun 2
201. Brunei Darussalam naik 1
204. Timor Leste naik 1

Sumber : http://m-wali.blogspot.com/2012/02/daftar-peringkat-fifa-februari-2012.html